Design Team: Stella Pantelia - Agapi Proimou
Zoi Balambani - Virginia Malamis
Civil Engineer: Manos Kyriazis
Metal Construction: Con Metal Systems-Myzithras O.E
Lighting: L4A (LUUN)
Back to Top